O nás

Základní funkce

 • Nábytkové banka Praha je nositelem materiální pomoci ve formě nábytku a domácích potřeb pro potřebné domácnosti na území Hlavního města Prahy.
 • umožňuje dovoz, svoz, skladování a distribuci nábytku, a dalšího bytového vybavení pro potřebné domácnosti na území Hlavního města Prahy
 • Plní ekologickou funkci, neboť naplňuje koncept cirkulární ekonomiky. Umožňuje dávat druhou šanci nábytku a elektrospotřebičům a prodlužuje tím jejich životnost. Je tak jedním z nástrojů řešení vzniku odpadu.
 • v prostorách NB je zřízena rukodílna na drobné opravy nábytku z lamina a masivu.

Cílová skupina

 • Lidé v bytové nouzi, kterým byla schválena žádost o byt pro osoby v sociální tísni
 • Lidé v hmotné nouzi (s potvrzením Úřadu práce) a s nájemní/podnájemní smlouvou v bytě na území HMP
 • Klienti sociálních služeb při zabydlování (zejm. opouštějící azylové domy, mj. samoživitelé a samoživitelky, rodiny s dětmi)
 • Osoby vracející se po výkonu trestu při zabydlování (zejm. klienti resocializačních a integračních programů)
 • Mládež opouštějící zařízení ústavní výchovy 
 • Případy hodné zvláštního zřetele (zejm. vícečetné domácnosti, které nejsou ve hmotné nouzi, ale jsou prokazatelně v bytové nouzi bez možnosti zabezpečení vybavení domácnosti pro bydlení z vlastních zdrojů)

Základní funkce nábytkové banky

 • Nábytková banka umožňuje dovoz, svoz, skladování a distribuci nepotřebného nábytku, vybavení domácnosti a dalších předmětů denní potřeby podle specifikace zadavatele (např. elektrospotřebiče, oblečení, hračky či hygienické potřeby)
 • Dárci z řad veřejnosti mohou věnovat nepotřebný nábytek a další předměty denní potřeby (součástí darování je souhlas s jeho dalším využitím)
 • Darovat vybavení pro domácnost mohou také právnické osoby – firmy, společnosti, atd. Nábytková banka spolupracuje také v rámci strategických partnerství firem při jejich odpovědnostních programech
 • Na doporučení sociálních pracovníků MČ a sociálních služeb vydává nábytková banka lidem v nouzi nábytek a další předměty v rámci materiální pomoci

Další funkce nábytkové banky

 • Kromě sociální funkce má nábytková banka také funkci ekologickou, neboť naplňuje koncept cirkulární ekonomiky – dává druhou šanci nábytku a elektrospotřebičům, čímž prodlužuje jejich životnost a je tak jedním z nástrojů řešení vzniku odpadu
 • V nábytkové bance je zřízena rukodílna na drobné opravy nábytku z lamina a masivu

Podmínky přijetí a výdeje nábytku

 • Nepřijímáme secondhandový čalouněný nábytek (nový a zabalený čalouněný ano)
 • Přijímáme i nábytek, který vyžaduje drobné opravy (výměna kování, klížení, nové hranění a tak podobně)
 • Vyhrazujeme si právo darovaný nábytek nepřijmout
 • Klienti se mohou na Nábytkovou banku Praha obracet pouze prostřednictvím sociálních pracovníků nebo neziskových organizací

Ceník poskytovaných služeb

Veškeré služby jsou klientům poskytovány zdarma